Naše vize

    Slovo vize nemusí být v dnešní době zcela srozumitelný výraz. Kdekdo se za toto slovo schovává, chce-li vypadat učeně. Pro nás je ale význam tohoto slova naprosto klíčový. Vizi chápeme jako něco, co člověku dává Bůh proto, aby se člověk dokázal zorientovat v základních otázkách, jako např. proč je členem církve, nebo kam církev jako celek jde a co je cílem tohoto pobyhu. Vize je něco, co lidi v církvi sjednocuje a dává jim také motivaci. Proto také věříme, že vize není výmyslem a vlastnictvím člověka a tedy také že není na člověku závislá.

Na základě textu z Bible, Nové Smlouvy, Koloským 1:27-29 jsme dne 13.05.2013 vyhlásili jako svou vizi:

"Kristus žije v nás; jeho sláva bude i naší slávou. Tohoto Krista hlásáme všude a všem. Poučujeme a napomínáme, jak nejlépe umíme, aby každý ve spojení s ním dosáhl dokonalosti. O to usilujeme a zápasíme; sílu nám dává Kristus, který v nás přebývá."

    Víme, že jako Jednota bratrská máme ve společnosti své místo a také svoji zodpovědnost, které se nechceme zříkat. Skrze výše zmíněnou vizi chceme ve společnosti, tedy konkrétně v našem městě Krupka, pozitivně působit a v kladném slova smyslu ji ovlivňovat. Nechceme moralizovat a nemáme ambice se nad někoho povyšovat. Naším cílem je ve spojení s Kristem usilovat o "dokonalost" naší a našeho okolí. Výzva je to obrovská, ale sílu nám do toho dává Bůh...